Προσωπικό

Χριστοδούλου, Άντρη

Γραφείο διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης Office administrator

Στοιχεία επικοινωνίας

Καλλιπόλεως 75, CY-1678, Λευκωσία
Κεντρική βιβλιοθήκη, Α115
+357 2289 4493
+357 2289 5495
christodoulou.d.andri1@ucy.ac.cy