Προσωπικό

Χαραλάμπους, Μικαέλλα

Γραφείο δανεισμού και εξυπηρέτησης Λειτουργός πανεπιστημίου, Βιβλιοθηκονόμος

Στοιχεία επικοινωνίας

Λεωφ. Πανεπιστημίου 1, CY-2109 , Λευκωσία
Κέντρο Πληροφόρησης–Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», 033
+357 2289 5175
+357 2289 5495
charalambous.mikaella@ucy.ac.cy