Προσωπικό

Χαραλάμπους, Μικαέλλα

Γραφείο δανεισμού και εξυπηρέτησης Λειτουργός πανεπιστημίου, Βιβλιοθηκονόμος

Στοιχεία επικοινωνίας

Καλλιπόλεως 75, CY-1678, Λευκωσία
Κεντρική βιβλιοθήκη,
+357 2289 5175
+357 2289 4557
charalambous.mikaella@ucy.ac.cy