Προσωπικό

Χαραλάμπους, Λίλια

Γραφείο καταλογογράφησης Βοηθός Βιβλιοθηκονόμος ( Πτυχίο Τουρκικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κύπρου )

Στοιχεία επικοινωνίας

Χαλκοκονδύλη 10, Amaral 7, CY-1071, Λευκωσία
◦Τουρκολογική Συλλογή (ΑΜΑΡΑΛ),
+357 2289 3546
+357 2289 5052
charalambous.lilia@ucy.ac.cy