Προσωπικό

Φιλίππου, Βασούλα

Γραφείο διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης Office administrator

Στοιχεία επικοινωνίας

Καλλιπόλεως 75, CY-1678, Λευκωσία
Κεντρική βιβλιοθήκη, Α115
+357 2289 4494
+357 2289 5495
philippou.vasoula@ucy.ac.cy