Προσωπικό

Αντωνίου, Εύη

Γραφείο δανεισμού και εξυπηρέτησης Βοηθός Βιβλιοθηκονόμος

Στοιχεία επικοινωνίας

Καλλιπόλεως 75, CY-1678, Λευκωσία
Κεντρική βιβλιοθήκη, A123
+357 2289 2088
+357 2289 4557
antoniou.evie@ucy.ac.cy