Προσωπικό

Διαμαντή, Ιωάννα

Γραφείο δανεισμού και εξυπηρέτησης Βοηθός Βιβλιοθηκονόμος

Στοιχεία επικοινωνίας

Καλλιπόλεως 75, CY-1678, Λευκωσία
Κεντρική βιβλιοθήκη, A113
+357 2289 2044
+357 2289 4557
diamanti.ioanna@ucy.ac.cy