Προσωπικό

Διομήδη, Έλενα

Γραφείο δανεισμού και εξυπηρέτησης ( Υπεύθυνος ) Λειτουργός πανεπιστημίου, Βιβλιοθηκονόμος

Στοιχεία επικοινωνίας

Καλλιπόλεως 75, CY-1678, Λευκωσία
Κεντρική βιβλιοθήκη, Α116
+357 2289 5198
+357 2289 5495
diomidi.elena@ucy.ac.cy