Προσωπικό

Εμμανουήλ, Μαριάννα

Γραφείο διαχείρισης ηλεκτρονικών πηγών ( Υπεύθυνος ) Λειτουργός πανεπιστημίου, Βιβλιοθηκονόμος

Στοιχεία επικοινωνίας

Καλλιπόλεως 75, CY-1678, Λευκωσία
Βιβλιοθήκη Περιοδικών, EB103B
+357 2289 4449
+357 2289 5058
emmanouel.marianna@ucy.ac.cy