Προσωπικό

Εμμανουήλ, Μαριάννα

Electronic Resources Management Office ( Υπεύθυνος ) Λειτουργός πανεπιστημίου, Βιβλιοθηκονόμος

Στοιχεία επικοινωνίας

Λεωφ. Πανεπιστημίου 1, CY-2109 , Λευκωσία
Κέντρο Πληροφόρησης–Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», 226
+357 2289 4449
+357 2289 5058
emmanouel.marianna@ucy.ac.cy