Προσωπικό

Ιωαννίδης, Ευγένιος

Γραφείο δανεισμού και εξυπηρέτησης ( Υπεύθυνος ) Λειτουργός πανεπιστημίου, Βιβλιοθηκονόμος

Στοιχεία επικοινωνίας

Λεωφόρος Λάρνακος 167, CY-4700, Λευκωσία
Παράρτημα βιβλιοθήκης λεωφόρου Λάρνακος 167,
+357 2289 3549
+357 2289 4557
ioannides.evgenios@ucy.ac.cy