Προσωπικό

Ιωάννου, Αναστασία

Γραφείο ψηφιοποίησης και αρχείων Βοηθός Βιβλιοθηκονόμος

Στοιχεία επικοινωνίας

Καλλιπόλεως 75, CY-1678, Λευκωσία
Νέα πτέρυγα - Β, B007
+357 2289 3431
+357 2289 3435
ioannou.anastasia@ucy.ac.cy