Προσωπικό

Καραολή, Νίκη

Γραφείο προσκτήσεων Βοηθός Βιβλιοθηκονόμος

Στοιχεία επικοινωνίας

Καλλιπόλεως 75, CY-1678, Λευκωσία
Βιβλιοθήκη Περιοδικών, E008
+357 2289 2084
+357 2289 5058
karaoli.niki@ucy.ac.cy