Προσωπικό

Καρβελά, Νικολέτα

Γραφείο διαχείρισης ηλεκτρονικών πηγών Βοηθός Βιβλιοθηκονόμος

Στοιχεία επικοινωνίας

Καλλιπόλεως 75, CY-1678, Λευκωσία
Βιβλιοθήκη Περιοδικών, E008
+357 2289 2089
+357 2289 5058
karvela.nikoleta@ucy.ac.cy