Προσωπικό

Καρβελά, Νικολέτα

Electronic Resources Management Office Βοηθός Βιβλιοθηκονόμος

Στοιχεία επικοινωνίας

Λεωφ. Πανεπιστημίου 1, CY-2109 , Λευκωσία
Κέντρο Πληροφόρησης–Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», 228
+357 2289 2089
+357 2289 5495
karvela.nikoleta@ucy.ac.cy