Προσωπικό

Κουκουνίδου, Βασιλική

Γραφείο ψηφιοποίησης και αρχείων ( Υπεύθυνος ) Λειτουργός πανεπιστημίου, Βιβλιοθηκονόμος

Στοιχεία επικοινωνίας

Καλλιπόλεως 75, CY-1678, Λευκωσία
Νέα πτέρυγα - Β, B007
+357 2289 2168
+357 2289 3435
koukounidou.vasiliki@ucy.ac.cy