Προσωπικό

Κουκουνίδου, Βασιλική

Γραφείο ψηφιοποίησης και αρχείων ( Υπεύθυνος ) Λειτουργός πανεπιστημίου, Βιβλιοθηκονόμος

Στοιχεία επικοινωνίας

Λεωφ. Πανεπιστημίου 1, CY-2109 , Λευκωσία
Κέντρο Πληροφόρησης–Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», 022B
+357 2289 2168
+357 2289 5495
koukounidou.vasiliki@ucy.ac.cy