Προσωπικό

Λουκά, Αλεξία

Γραφείο καταλογογράφησης Βοηθός Βιβλιοθηκονόμος

Στοιχεία επικοινωνίας

Οδός Γλάδστωνος 12, CY-1095, Λευκωσία
Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας (ΕΜΑ), EM006
+357 2289 3571
+357 2289 5495
louka.alexia@ucy.ac.cy