Προσωπικό

Μάτσα, Άντζιη

Γραφείο δανεισμού και εξυπηρέτησης Βοηθός Βιβλιοθηκονόμος

Στοιχεία επικοινωνίας

Καλλιπόλεως 75, CY-1678, Λευκωσία
Κεντρική βιβλιοθήκη, A124
+357 2289 2038
+357 2289 4557
matsa.angie@ucy.ac.cy