Προσωπικό

Μαυρή, Σωτηρούλα

Γραφείο οικονομικής διαχείρισης Ανώτερος Βοηθός Βιβλιοθήκης

Στοιχεία επικοινωνίας

Καλλιπόλεως 75, CY-1678, Λευκωσία
Κεντρική βιβλιοθήκη, A122
+357 2289 2049
+357 2289 4557
mavri.sotiroula@ucy.ac.cy