Προσωπικό

Μουσένα, Άννα

Γραφείο δανεισμού και εξυπηρέτησης Βοηθός Βιβλιοθηκονόμος

Στοιχεία επικοινωνίας

Καλλιπόλεως 75, CY-1678, Λευκωσία
Κεντρική βιβλιοθήκη, A113
+357 2289 2137
+357 2289 4557
mousena.anna@ucy.ac.cy