Προσωπικό

Νικολάου, Νίκος

Γραφείο διοίκησης και γραμματειακής υποστήριξης Βοηθός Βιβλιοθηκονόμος

Στοιχεία επικοινωνίας

Καλλιπόλεως 75, CY-1678, Λευκωσία
Κεντρική βιβλιοθήκη, A017
+357 2289 2095
+357 2289 4557
nicosnic@ucy.ac.cy