Προσωπικό

Νικολάου, Στάλω

Γραφείο δανεισμού και εξυπηρέτησης Βοηθός Βιβλιοθηκονόμος

Στοιχεία επικοινωνίας

Καλλιπόλεως 75, CY-1678, Λευκωσία
Κεντρική βιβλιοθήκη, Α121
+357 2289 2037
+357 2289 4557
nicolaou.stalo@ucy.ac.cy