Προσωπικό

Παπαδοπούλου, Μπιάνκα-Μαρία

Γραφείο οικονομικής διαχείρισης Βοηθός Βιβλιοθηκονόμος

Στοιχεία επικοινωνίας

Καλλιπόλεως 75, CY-1678, Λευκωσία
Κεντρική βιβλιοθήκη, A122
+357 2289 4555
+357 2289 4557
papadopoulou.bianca-maria@ucy.ac.cy