Προσωπικό

Πουλουπάτη, Γιούλα

Γραφείο καταλογογράφησης Βοηθός Βιβλιοθηκονόμος

Στοιχεία επικοινωνίας

Καλλιπόλεως 75, CY-1678, Λευκωσία
Βιβλιοθήκη Περιοδικών, EB103B
+357 2289 2057
+357 2289 5058
pouloupati.georgia@ucy.ac.cy