Προσωπικό

Πουρνάρα, Μαρία

Γραφείο καταλογογράφησης Βοηθός Βιβλιοθηκονόμος

Στοιχεία επικοινωνίας

Καλλιπόλεως 75, CY-1678, Λευκωσία
Κεντρική βιβλιοθήκη, A017
+357 2289 4436
+357 2289 4557
pournara.maria@ucy.ac.cy