Προσωπικό

Σακκά, Ελένη

Γραφείο ψηφιοποίησης Βοηθός Βιβλιοθηκονόμος

Στοιχεία επικοινωνίας

Λεωφ. Πανεπιστημίου 1, CY-2109 , Λευκωσία
Κέντρο Πληροφόρησης–Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», 022
+357 2289 2241
+357 2289 5495
sakka.eleni@ucy.ac.cy