Προσωπικό

Σακκά, Ελένη

Γραφείο ψηφιοποίησης και αρχείων Βοηθός Βιβλιοθηκονόμος

Στοιχεία επικοινωνίας

Καλλιπόλεως 75, CY-1678, Λευκωσία
Νέα πτέρυγα - Β, B007
+357 2289 2241
+357 2289 3435
sakka.eleni@ucy.ac.cy