Προσωπικό

Σταυρίδης, Στέφανος

Γραφείο διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης ( Υπεύθυνος ) Λειτουργός πανεπιστημίου, Βιβλιοθηκονόμος

Στοιχεία επικοινωνίας

Καλλιπόλεως 75, CY-1678, Λευκωσία
Κεντρική βιβλιοθήκη, Α127
+357 2289 2166
+357 2289 5495
stavridis.stefanos@ucy.ac.cy