Εισήγηση αγοράς υλικού

Η βιβλιοθήκη δέχεται εισηγήσεις για αγορά υλικού από τους χρήστες της, με σκοπό τον εμπλουτισμό της συλλογής της με υλικό γενικού ενδιαφέροντος.

Εάν ανήκετε στην κατηγορία του ακαδημαϊκού προσωπικού και θεωρείτε ότι το προτεινόμενο από εσάς υλικό ανήκει στο διδακτικό/ερευνητικό πεδίο του τμήματός σας, παρακαλείστε όπως ακολουθήσετε τις διαδικασίες μέσω οικείων τμημάτων. Αν επιθυμείτε να προτείνετε υλικό που εμπίπτει σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος, μπορείτε να συμπληρώσετε την πιο κάτω φόρμα.

Είναι σημαντικό, πριν κάνετε την εισήγησή σας να βεβαιωθείτε ότι το προτεινόμενο υλικό δεν υπάρχει στον κατάλογο της ΒΠΚ.

Βεβαιωθείτε επίσης ότι τα βιβλιογραφικά στοιχεία που δίνετε είναι ακριβή, διαφορετικά η αίτησή σας δεν θα ληφθεί υπόψη.

Η εισήγησή σας θα αξιολογηθεί από την Επιτροπή Ανάπτυξης Συλλογής της ΒΠΚ, η οποία συνεδριάζει εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μηνός. Σε περιπτωση που η εισήγησή σας εγκριθεί θα προωθηθεί για αγορά στο Γραφείο Προσκτήσεων - Παραγγελία Υλικού. Ακολούθως θα τύχετε ενημέρωσης.

Περιγραφή υλικού

Προσωπικά στοιχεία