Εισήγηση αγοράς υλικού από το ακαδημαϊκό προσωπικό

Το ακαδημαϊκό προσωπικό μπορεί να εισηγηθεί την αγορά βιβλίων, περιοδικών, πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές κτλ, αφού μαζί με τον προτεινόμενο κατάλογο υπάρχει γραπτή έγκριση του προέδρου ή του υπεύθυνου για θέματα Βιβλιοθήκης του Τμήματος στο οποίο ανήκει.

Το ακαδημαϊκό προσωπικό δεν μπορεί από μόνο του να αγοράζει βιβλία ή άλλο υλικό για λογαριασμό της Βιβλιοθήκης και να απαιτεί αποζημίωση.

Βιβλία και οπτικοακουστικό υλικό

Την εισήγησή σας, μαζί με τη σχετική έγκριση από το Τμήμα θα πρέπει να την παραδώσετε ή αποστείλετε στην υπεύθυνη για παραγγελίες βιβλίων και οπτικοακουστικού υλικού:

Αλέκα  Σπύρου, Γραφείο Προσκτήσεων - Παραγγελία Υλικού- Βιβλία και Ο/Α Υλικό, Αρ. Γραφείου: 225, 2ος Όροφος, Τηλ.: 22892043

Περιοδικά (έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) / Βάσεις δεδομένων

Οι αιτήσεις για την παραγγελία περιοδικών, προωθούνται προς  τους εκδότες/προμηθευτές δύο φορές το χρόνο, ενώ η Βιβλιοθήκη δέχεται αιτήσεις από τα Τμήματα όλη τη διάρκεια του έτους. Οι παραγγελίες προωθούνται:

  1. Οκτώβριο για συνδρομές που θα αρχίσουν τον Ιανουάριο της επόμενης χρονιάς και οι αιτήσεις έχουν παραδοθεί στο αρμόδιο Γραφείο της Βιβλιοθήκης έγκαιρα (πριν τον Οκτώβριο).
  2. Μάρτιο για παραγγελίες της τρέχουσας χρονιάς, ως επιπλέον παραγγελίες (additional orders) και των οποίων οι αιτήσεις παραδόθηκαν στη Βιβλιοθήκη μετά τον Οκτώβριο της αμέσως προηγούμενης χρονιάς. Πρόσβαση στις συγκεκριμένες συνδρομές θα δοθεί μετά τον Μάρτιο και θα αρχίζουν από τον Ιανουάριο της τρέχουσας χρονιάς.

Την εισήγησή σας μαζί με τη σχετική έγκριση από το Τμήμα θα πρέπει να την παραδώσετε ή αποστείλετε στις υπεύθυνες για παραγγελίες περιοδικών και ηλεκτρονικών πηγών:

Νίκη Καραολή, Γραφείο Προσκτήσεων - Παραγγελία Υλικού - Έντυπα Περιοδικά, Αρ. Γραφείου B127A, Υπόγειο (-1 Όροφος),  Τηλ.: 22892084,

Εμμανουήλ Μαριάννα, Γραφείο Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Πηγών,Αρ. Γραφείου 226, 2ος Όροφος ,  Τηλ.: 22894449,

Αγορές έντυπων βιβλίων και Ο/Α υλικού στο πλαίσιο εναρκτήριας χρηματοδότησης 

Οι αγορές έντυπων βιβλίων και οπτικοακουστικού υλικού από το κονδύλι της εναρκτήριας χρηματοδότησής σας,  θα πρέπει να διεξάγονται από το Γραφείο Προσκτήσεων της Βιβλιοθήκης.  Προς διευκόλυνση της διαδικασίας αλλά και για καλύτερο έλεγχο,  η Βιβλιοθήκη έχει την ευθύνη εκτέλεσης των αγορών που επιθυμείτε, βάσει των ακολουθούμενων διαδικασιών της.  Εάν χρειάζεστε το υλικό αυτό να βρίσκεται στο γραφείο σας,  μόλις αυτό παραληφθεί και καταλογογραφηθεί μπορεί να δανειστεί σε σας για όσο χρόνο θεωρείτε απαραίτητο.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:

Αλέκα  Σπύρου, Γραφείο Προσκτήσεων - Παραγγελία Υλικού- Βιβλία και Ο/Α Υλικό, Αρ. Γραφείου: 225, 2ος Όροφος, Τηλ.: 22892043