Προσωπική συνάντηση

Η υπηρεσία Ρωτήστε τον Βιβλιοθηκονόμο με Προσωπική Συνάντηση επιτρέπει στους χρήστες να διευθετήσουν συνάντηση με τον Βιβλιοθηκονόμο και να υποβάλουν ερωτήματα που χρειάζονται εις βάθος έρευνα.

Η υπηρεσία απευθύνεται πρώτιστα στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΠΚ (φοιτητές, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό) και ακολούθως στους εξωτερικούς χρήστες (εγγεγραμμένα και μη εγγεγραμμένα μέλη).

Οι βιβλιοθηκονόμοι θα σας καθοδηγήσου να:

  • εντοπίσετε πληροφορίες, έντυπες και ηλεκτρονικές για συγκεκριμένο επιστημονικό θέμα,
  • χρησιμοποιήσετε εργαλεία και υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου,
  • αναζητήσετε καταλόγους βιβλιοθηκών, βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικές πηγές.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και διευθετήστε συνάντηση με τον Βιβλιοθηκονόμο.

Προσωπικά στοιχεία

Προγραμματισμός συνάντησης

Θέμα συνάντησης