Ανάκληση

Αν το τεκμήριο που ζητάτε είναι δανεισμένο και κρίνετε ότι το χρειάζεστε επειγόντως, μπορείτε να συμπληρώσετε το "Έντυπο ανάκλησης υλικού" και να το παραδώσετε στο Γραφείο Δανεισμού ή να το αποστείλετε στη διεύθυνση diaman@ucy.ac.cy, για να γίνει η ανάκληση. Έντυπο ανάκλησης υλικού μπορείτε, επίσης, να ζητήσετε από το Γραφείο Δανεισμού. Η Βιβλιοθήκη, επικοινωνεί άμεσα με τον κάτοχο του τεκμηρίου, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να το επιστρέψει εντός τριών ημερών. Όταν το τεκμήριο επιστραφεί, θα ειδοποιηθείτε τηλεφωνικώς για να περάσετε από τη Βιβλιοθήκη να το δανειστείτε. Στα πλαίσια προστασίας προσωπικών δεδομένων, η Βιβλιοθήκη δεν μπορεί να σας δώσει τα στοιχεία του χρήστη που έχει δανειστεί το τεκμήριο που σας ενδιαφέρει.

Έχετε υπ’ όψη σας ότι βιβλία ή άλλο υλικό  που εσείς έχετε δανεισμένα στο όνομά σας μπορούν επίσης να ανακληθούν από άλλους χρήστες, στην οποία περίπτωση θα πρέπει να τα επιστρέψετε νωρίτερα από την αρχική ημερομηνία επιστροφής. Αυτό συμβαίνει σπάνια, όμως αν σας ζητηθεί έχετε υποχρέωση να σεβαστείτε τους κανονισμούς. Μέλημα της Βιβλιοθήκης είναι η όσον το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των μελών της.