Κράτηση

Η κράτηση γίνεται από τον προσωπικό σας λογαριασμό μέσα από τον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης. Για να συνδεθείτε με τον προσωπικό σας λογαριασμό επιλέγετε UCY Login, και στη συνέχεια εισάγετε το όνομα χρήστη (username) και το συνθηματικό σας (password), τα οποία χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κτλ.).

Ενώ βρίσκεστε στον προσωπικό σας λογαριασμό και το υλικό που έχετε αναζητήσει είναι δανεισμένο ή  βρίσκεται σε κλειστό βιβλιοστάσιο μπορείτε κάνετε κράτηση, επιλέγοντας

  • είτε "Αίτημα Κράτησης" μέσα από την οθόνη εμφάνισης της βιβλιογραφικής εγγραφής που σας ενδιαφέρει,
  • είτε "Αίτημα κράτησης μόνο για δανεισμένο υλικό ή για μεταφορά υλικού από το Κλειστό Βιβλιοστάσιο" κάτω από την εγγραφή στην οθόνη με τα αποτελέσματα της αναζήτησης

 

Κράτηση δανεισμένου υλικού

Αν το υλικό που ζητάτε είναι ήδη δανεισμένο σε άλλο χρήστη, μπορείτε να κάνετε κράτηση, αφού βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άλλα αντίτυπα που να είναι διαθέσιμα.

Όταν επιστραφεί στη Βιβλιοθήκη το βιβλίο/άλλο υλικό που έχετε κρατήσει και είστε η/ο επόμενη/ος στη σειρά προτεραιότητας, θα ειδοποιηθείτε τηλεφωνικώς για να το παραλάβετε από το Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης της Βιβλιοθήκης ή του παραρτήματος στο οποίο ανήκει. Αν δεν το ζητήσετε εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επιστροφή του, τότε το βιβλίο/άλλο υλικό δανείζεται στον επόμενη χρήστη ή επιστρέφει στο ράφι και χάνετε τη σειρά προτεραιότητας.

Για υλικό που έχει κρατηθεί από περισσότερους από δύο χρήστες η περίοδος δανεισμού περιορίζεται σε 7 μέρες για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των χρηστών της Βιβλιοθήκης

Για υλικό που βρίσκεται στη Συλλογή Περιορισμένου Δανεισμού (ένδειξη "UCY KEN Περιορισμένος Δανεισμός" στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης) δεν μπορεί να γίνει κράτηση.

Κράτηση για μεταφορά υλικού από κλειστό βιβλιοστάσιο

Άν το υλικό που ζητάτε φέρει στον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης  την ένδειξη "ΚΛΕΙΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ", μπορείτε να το κάνετε κράτηση για να μεταφερθεί στην Κεντρική Βιβλιοθήκη και να το παραλάβετε από το Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης. Αιτήματα που έχουν υποβληθεί μέχρι τις  24:00 (μεσάνυκτα) παραλαμβάνονται την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα μετά τις 12:00 (μεσημέρι). Αν δεν το παραλάβετε εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών τότε το υλικό επιστρέφει στο ράφι / βιβλιοστάσιο. Ειδοποίηση για την παραλαβή του υλικού δεν αποστέλλεται.

Για υλικό που έχει κρατηθεί από περισσότερους από δύο χρήστες τηρείται σειρά προτεραιότητας και η περίοδος δανεισμού περιορίζεται σε 7 μέρες για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των χρηστών της Βιβλιοθήκης.