Ποιος μπορεί να δανειστεί

Όλα τα μέλη της κοινότητας του Πανεπιστημίου που αποκτούν την πανεπιστημιακή κάρτα και εξωτερικοί χρήστες,που αποκτούν την  κάρτα μέλους Βιβλιοθήκης μπορούν να δανειστούν υλικό από τη Βιβλιοθήκη.