Παραλαβή υλικού που έχετε ζητήσει

Άρθρα

Εάν είστε μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας και το κόστος έχει καλυφθεί από το Τμήμα στο οποίο ανήκετε, είτε θα σας αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είτε μπορείτε να τα παραλάβετε οί ίδιοι από την Υπηρεσία Διαδανεισμού.

Άρθρα, των οποίων το κόστος καλύπτεται από τον αιτητή, τα παραλαμβάνετε οι ίδιοι από το Υπηρεσία Διαδανεισμού καταβάλλοντας το απαιτούμενο χρηματικό ποσό.

Βιβλία

Εάν είστε μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας και το κόστος έχει καλυφθεί απο το Τμήμα στο οποίο ανήκετε,  μπορείτε να παραλάβετε τα βιβλία από το Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης της Βιβλιοθήκη ή από τήν Υπηρεσία Διαδανεισμού, υπογράφοντας το ειδικό έντυπο επιβεβαίωσης παραλαβής.

Βιβλία, των οποίων το κόστος καλύπτεται από τον αιτητή, τα παραλαμβάνετε από την Υπηρεσία Διαδανεισμού καταβάλλοντας το απαιτούμενο χρηματικό ποσό και υπογράφοντας το ειδικό έντυπο επιβεβαίωσης παραλαβής.

Η περιόδος δανεισμού καθορίζεται από τον προμηθευτή. Η ημερομηνία επιστροφής αναγράφεται σε ειδικό έντυπο, το οποίο βρίσκεται εντός του βιβλίου.