Πανεπιστημιακή κάρτα / Κάρτα Βιβλιοθήκης για εξωτερικούς χρήστες

Με την πανεπιστημιακή κάρτα/Κάρτα Βιβλιοθήκης (έξυπνη κάρτα), μπορείτε να δανειστείτε βιβλία και οπτικοακουστικό υλικό.

Η πανεπιστημιακή κάρτα/Κάρτα Βιβλιοθήκης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για φωτοτύπηση και εκτύπωση.

Αν είστε μέλη του ακαδημαϊκού ή διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την πανεπιστημιακή κάρτα για να εισέρχεστε σε προκαθορισμένους χώρους στάθμευσης προσωπικού (κατόπιν έγκρισης από τον Κλάδο Ασφάλειας και Υγείας).

Η κάρτα είναι αυστηρά προσωπική και μη μεταβιβάσιμη.

Έκδοση και παράδοση πανεπιστημιακής κάρτας/Βιβλιοθήκης

 • Εξωτερικοί χρήστες

Εξωτερικοί χρήστες, οι οποίοι επιθυμούν να γίνουν μέλη της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου και να αποκτήσουν την Κάρτα Βιβλιοθήκης, θα πρέπει να απευθύνονται στο Γραφείο Δανεισμού και 'Εξυπηρέτησης συμπληρώνοντας την Αίτηση Εγγραφής Εξωτερικού Μέλους (pdf). Το κόστος έκδοσης της Κάρτας είναι €12,00. Το κόστος της συνδρομής είναι σύμφωνα με το είδος της συνδρομής (μέλους, οικογενειακή, ομαδική) και τη διάρκεια της (μονοετής, διετής, τριετής). Το κόστος έκδοσης της Κάρτας και της συνδρομής καταβάλλονται κατά την ώρα της εγγραφής. Οι όροι εγγραφής εξωτερικού μέλους βρίσκονται στην δεύτερη σελίδα της Αίτησης Εγγραφής Εξωτερικού Μέλους.

Εξωτερικοί χρήστες, οι οποίοι επιθυμούν να γίνουν μέλη της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου και να αποκτήσουν την Κάρτα Βιβλιοθήκης μόνο για χρήση των χώρων και των υπηρεσιών της πλην του δανεισμού, π.χ. φωτοτύπηση/εκτύπωση, μπορούν να υποβάλλουν την Αίτησης Εγγραφής Εξωτερικού Μέλους, επιλέγοντας απόκτηση μόνο κάρτα μέλους (χωρίς συνδρομή).

 • Απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου

Απόφοιτοι του ΠΚ, μπορουν να παραμείνουν μέλη της Βιβλιοθήκης, ως εξωτερικά μέλη,  υποβάλλοντας Αίτηση Εγγραφής Εξωτερικού Μέλους για έκδοση νέας κάρτα μέλους. Η έκδοση της κάρτας είναι €12,00. Το κόστος της συνδρομής για το πρώτο έτος μετά την αποφοίτησή τους είναι δωρεάν και 50% έκπτωση για τα επόμενα δύο χρόνια.

 • Φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)

Οι φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) μπορούν να εγγραφούν ως εξωτερικά μέλη της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου Χωρίς την καταβολή αντιτίμου συνδρομής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η βεβαίωση φοίτησής τους από το ΕΑΠ, η οποία θα πρέπει να προσκομίζεται κάθε χρόνο. Με τον τρόπο αυτό δεν θα πληρώσουν την ετήσια συνδρομή που καταβάλλουν οι εξωτερικοί χρήστες. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποκτήσουν ταυτότητα μέλους. Το κόστος της κάρτας είναι 12 ευρώ και είναι εφάπαξ.

Για διευκρινίσεις και σχετικές πληροφορίες επικοινωνήστε με:

Σταυρούλα Πίττα  τηλ. 22892167, 22892020

 

Συνεργασία Κυπριακών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - Εγγραφή μέλους

 • Eγγραφή μέλους στις Βιβλιοθήκες των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ΤΕΠΑΚ και Πανεπιστήμιο Λευκωσίας από μέλη της πανεπιστημιακής  κοινότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου
  Τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (μέλη της Βιβλιοθήκης) μπορούν να δανείζονται ως εξωτερικά μέλη από τις Βιβλιοθήκες Ανοικτού Πανεπιστημίου, ΤΕΠΑΚ και Πανεπιστημίου Λευκωσίας, παρουσιάζοντας την ταυτότητα του Πανεπιστημίου Κύπρου, μετά από έγκριση αίτησης που έχουν υποβάλει προς τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου.
  Αίτηση εγγραφής μέλους σε άλλες Βιβλιοθήκες Κυπριακών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και όροι εγγραφής.
  Η απόφαση είναι αποτέλεσμα ειδικής συμφωνίας μεταξύ της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου και των συνεργαζόμενων Βιβλιοθηκών.

  Για διευκρινίσεις και σχετικές πληροφορίες επικοινωνήστε με:
  Έλενα Ν. Ανδρέου τηλ. 22892045