Πανεπιστημιακή κάρτα / Κάρτα Βιβλιοθήκης για εξωτερικούς χρήστες

Με την πανεπιστημιακή κάρτα/κάρτα βιβλιοθήκης, μπορείτε να εισέρχεστε στη Βιβλιοθήκη (η είσοδος/έξοδο είναι ελεγχόμενη με την χρήση κάρτας), να δανειστείτε υλικό και να χρησιμοποιείτε τα εκτυπωτικά μηχανήματα (φωτοτύπηση, εκτύπωση, σάρωση).

Ο δανεισμός για τους εξωτερικούς χρήστες γίνεται αφού αποκτήσουν την κάρτα βιβλιοθήκης και έχουν εγγραφεί ως μέλη καταβάλλοντας το ανάλογο χρηματικό κόστος σύμφωνα με το είδος της συνδρομής, που έχουν επιλέξει.

Αν είστε μέλη του ακαδημαϊκού ή διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την πανεπιστημιακή κάρτα για να εισέρχεστε σε προκαθορισμένους χώρους στάθμευσης προσωπικού (κατόπιν έγκρισης από τον Κλάδο Ασφάλειας και Υγείας).

Η κάρτα είναι αυστηρά προσωπική και μη μεταβιβάσιμη.

Έκδοση και παράδοση πανεπιστημιακής κάρτας/Βιβλιοθήκης

Για την έκδοση της Κάρτας Βιβλιοθήκης είναι απαραίτητο ο ένδιαφερόμενος μαζί με την αίτηση εγγραφής να στείλει ψηφιοποιημένη φωτογραφία με τις προκαθορισμένες προδιαγραφές.

Εξωτερικοί χρήστες (18 ετών και άνω), οι οποίοι επιθυμούν να γίνουν μέλη της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου και να αποκτήσουν την Κάρτα Βιβλιοθήκης, θα πρέπει να απευθύνονται στο Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης της Βιβλιοθήκης, συμπληρώνοντας την Αίτηση Εγγραφής Εξωτερικού Μέλους (pdf). Το κόστος έκδοσης της Κάρτας είναι €12,00. Το κόστος της συνδρομής είναι σύμφωνα με το είδος της συνδρομής (μέλους, οικογενειακή, ομαδική) και τη διάρκεια της (μονοετής, διετής, τριετής). Το κόστος έκδοσης της Κάρτας και της συνδρομής καταβάλλονται κατά την ώρα της εγγραφής. Οι όροι εγγραφής εξωτερικού μέλους βρίσκονται στην δεύτερη σελίδα της Αίτησης Εγγραφής Εξωτερικού Μέλους.

Ανήλικοι χρήστες

Παιδιά (ηλικίας κάτω των 12 ετών)
Παιδιά που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους έχουν δικαίωμα χρήσης της Βιβλιοθήκης εφόσον συνοδεύονται από ενήλικα. Οι συνοδοί είναι υπεύθυνοι να παρακολουθούν τις δραστηριότητες, τη συμπεριφορά και την ασφάλεια των παιδιών. Η παρουσία των παιδιών περιορίζεται στους ενδεδειγμένους από το προσωπικό χώρους, με κυριότερο το Παιδικό Τμήμα.

Έφηβοι (ηλικίας 12-17 ετών)
Οι έφηβοι έχουν δικαίωμα να εγγραφούν ως εξωτερικά μέλη της Βιβλιοθήκης με τη γραπτή συγκατάθεση και παρουσία του γονέα/κηδεμόνα προκειμένου να αποκτήσουν το δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Βιβλιοθήκης. Το κόστος έκδοσης της Κάρτας είναι €12,00. Για την εγγραφή θα πρέπει να απευθύνονται στο Γραφείο Δανεισμού και 'Εξυπηρέτησης συμπληρώνοντας τα πιο κάτω έντυπα:

 

Απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου

Απόφοιτοι του ΠΚ, μπορούν να παραμείνουν μέλη της Βιβλιοθήκης, ως εξωτερικά μέλη και να συνεχίσουν να δανείζονται βιβλία ή άλλο υλικό, υποβάλλοντας Αίτηση Εγγραφής Εξωτερικού Μέλους για έκδοση νέας κάρτα μέλους. Η έκδοση της κάρτας είναι €12,00. Το κόστος της συνδρομής για το πρώτο έτος μετά την αποφοίτησή τους είναι δωρεάν και για τα επόμενα δύο χρόνια (δεύτερο και τρίτο) 50% μείωση επί του κόστους της ετήσιας συνδρομής (σχέδιο διετούς συνδρομής). Με την υποβολή της αίτησης εγγραφής εξωτερικού μέλους στο Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης της Βιβλιοθήκης, είναι απαραίτητη η επίδειξη της Φοιτητικής κάρτας ή της κάρτας Απόφοιτου (Alumni), του/της απόφοιτου/της φοιτητή/τριας.

Φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)

Οι φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) μπορούν να εγγραφούν ως εξωτερικά μέλη της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου Χωρίς την καταβολή αντιτίμου συνδρομής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η βεβαίωση φοίτησής τους από το ΕΑΠ, η οποία θα πρέπει να προσκομίζεται κάθε χρόνο. Με τον τρόπο αυτό δεν θα πληρώσουν την ετήσια συνδρομή που καταβάλλουν οι εξωτερικοί χρήστες. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποκτήσουν ταυτότητα μέλους. Το κόστος της κάρτας είναι €12,00 και είναι εφάπαξ.

Για διευκρινίσεις και σχετικές πληροφορίες επικοινωνήστε με:

Σταυρούλα Πίττα  τηλ. 22892167, 22892020

Συνεργασία Κυπριακών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - Εγγραφή μέλους

  • Eγγραφή μέλους στις Βιβλιοθήκες των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ΤΕΠΑΚ και Πανεπιστήμιο Λευκωσίας από μέλη της πανεπιστημιακής  κοινότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου
    Τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (μέλη της Βιβλιοθήκης) μπορούν να δανείζονται ως εξωτερικά μέλη από τις Βιβλιοθήκες Ανοικτού Πανεπιστημίου, ΤΕΠΑΚ και Πανεπιστημίου Λευκωσίας, παρουσιάζοντας την ταυτότητα του Πανεπιστημίου Κύπρου, μετά από έγκριση αίτησης που έχουν υποβάλει προς τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου.
    Αίτηση εγγραφής μέλους σε άλλες Βιβλιοθήκες Κυπριακών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και όροι εγγραφής.
  • Eγγραφή μέλους στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου από μέλη των ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ΤΕΠΑΚ και Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Τα μέλη της πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ΤΕΠΑΚ και Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, μπορούν να δανείζονται από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου ως εξωτερικά μέλη μετά από έγκριση αίτησης, την οποία έχουν υποβάλει προς τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου τους. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποκτήσουν κάρτα μέλους ττης Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου, το κόστος της οποίας είναι €12,00, ενώ η συνδρομή είναι δωρεάν καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.  Η κάρτα είναι απαραίτητη για την είσοδο/έξοδο στη Βιβλιοθήκη, δανεισμό μέσω του Μηχανήματος Αυτόματου Δανεισμού και χρήση εκτυπωτικών μηχανημάτων (φωτοτύπηση, εκτύπωση, σάρωση).

Η απόφαση είναι αποτέλεσμα ειδικής συμφωνίας μεταξύ της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου και των συνεργαζόμενων Βιβλιοθηκών.

Για διευκρινίσεις και σχετικές πληροφορίες επικοινωνήστε με:
Έλενα Ν. Ανδρέου τηλ. 22892045

 

Είσοδος στη Βιβλιοθήκη για μη μέλη