Συνεργατικά εργαλεία διαδικτύου

Τα πιο κάτω συνεργατικά εργαλεία παρέχονται δωρεάν στο διαδίκτυο.

Διαχείριση έργων (Project management)

Η οργάνωση και η εκτέλεση έργων με μεγάλες ομάδες μπορεί να είναι δύσκολη, όμως η χρήση εργαλείων διαχείρισης έργων θα σας βοηθήσουν στο σχεδιασμό, στον έλεγχο και στην υλοποίηση του έργου εντός του στόχου και του χρονοδιαγράμματος σας.

Trello

Διαδικτυακό εργαλείο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ατομικά και συνεργατικά για τη διαχείριση και διεκπεραίωση έργων, εργασιών και καθηκόντων. Χρησιμοποιείται κυρίως από ομάδες που εργάζονται για ένα ή περισσότερα έργα παρέχοντας τη δυνατότητα στα μέλη τους να συνεργάζονται και να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο, ενημερώσεις από οποιοδήποτε άτομο της ομάδας, ανεξάρτητα από τη φυσική και δικτυακή του θέση.Υποστηρίζει εφαρμογές κινητών συσκευών όπως iPhone, Android και Windows. Η εφαρμογή διατίθεται σε επαγγελματική και δωρεάν έκδοση. Η δωρεάν έκδοση δεν είναι επαρκής για πολλά έργα.

Zoho Project

Διαδικτυακό εργαλείο διαχείρισης έργων, παρέχοντας τη δυνατότητα στα μέλη ομάδων να συνεργάζονται να σχεδιάζουν και να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο, ενημερώσεις από οποιοδήποτε άτομο της ομάδας, ανεξάρτητα από τη φυσική και δικτυακή του θέση για την διεκπεραίωση των έργων που έχουν αναλάβει. Παρέχει την δυνατότητα εισαγωγής και ενσωμάτωσης αρχείων από το iGoogle. Υποστηρίζει εφαρμογές κινητών συσκευών όπως Android και iOS apps. Προσφέρεται δωρεάν.

Asana

Διαδικτυακό εργαλείο διαχείρισης έργων, το οποίο βοηθά μέλη ομάδων στην εκτέλεση, στο σχεδιασμό και την παρακολούθηση της διεκπεραίωσης έργων. Διατίθεται δωρεάν για ομάδες που αποτελούνται μέχρι 15 μέλη.

Προγραμματισμός συναντήσεων

Χρησιμοποιείστε τα εργαλεία  προγραμματισμού συναντήσεων, τα οποία μπορούν με απλή διαδικασία να σας βοηθήσουν να βρήτε μαζί με τα άτομα της ομάδας, την ιδανική μέρα και ώρα συνάντησης.

Doodle Poll

Το Doodle είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο ημερολογίου για τη διαχείριση του χρόνου και τον προγραμματισμό συναντήσεων. Ο συντονιστής προτείνει ημερομηνίες και ώρες στους συμμετέχοντες για να επιλέξουν από το ημερολόγιο δημοσκόπησης καθιστώντας έτσι εύκολη και γρήγορη την εύρεση ημερομηνίας και ώρας για τη συνάντηση εργασίας της ομάδας. Η εγγραφή δεν είναι υποχρεωτική.

Congregar

Διαδικτυακό εργαλείο, το οποίο διευκολύνει την επιλογή της καλύτερης ημερομηνίας για μια συνάντηση ή ένα γεγονός, ζητώντας από τους συμμετέχοντες να δηλώσουν τη διαθεσιμότητά τους από τις επιλογές που προσφέρονται.

Επεξεργασία κειμένου

Google Docs, Google Sheets, Google Slides

Προγράμματα επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστή φύλλων (Excel) και παρουσιάσεων, τα οποία παρέχονται δωρεάν από την Google στο Google Drive και είναι συμβατά με τις μορφές αρχείων της Microsoft Office και του OpenDocument. Τα προγράμματα επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργούν και να επεξεργάζονται αρχεία στο διαδίκτυο σε συνεργασία  άλλους χρήστες σε πραγματικό χρόνο. Υποστηρίζουν εφαρμογές κινητών συσκευών όπως Android και iOS apps.

Etherpad

Επεξεργαστής κειμένου ανοικτού κώδικα, ο οποίος επιτρέπει την ταυτόχρονη  επεξεργασία του ίδιου εγγράφου με τους συνεργάτες ή άλλα άτομα της ομάδας, ανεξάρτητα από τη φυσική και δικτυακή τους θέση. Διατίθεται για Mac, Linux και PC.