Φωτοτυπίες-Εκτυπώσεις

Όλες οι βιβλιοθήκες και τα παραρτήματα είναι εφοδιασμένα με μαυρόασπρα φωτοτυπικά μηχανήματα για την εξυπηρέτηση των χρηστών τους. Στην Κεντρική Βιβλιοθήκη (αίθουσα πολυμέσων) υπάρχει έγχρωμο φωτοτυπικό μηχάνημα.

Τα φωτοτυπικά μηχανήματα λειτουργούν με την χρήση της έξυπνης.

Πανεπιστημιακή κάρτα (Έξυπνη κάρτα)

Η έξυπνη κάρτα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για φωτοτύπηση και εκτύπωση αφού φορτιστεί μέσω του μηχανήματος πίστωσης, το οποίο βρίσκεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη. Οι χρήστες που χρησιμοποιούν για πρώτη φορά το μηχάνημα πίστωσης/φωτοτύπησης-εκτύπωσης, θα πρέπει να συγχρονίσουν την πανεπιστημιακή κάρτα-έξυπνη κάρτα στο σύστημα φωτοτυπήσεων-εκτυπώσεων.

Φωτοτυπικά μηχανήματα που δέχονται την έξυπνη κάρτα υπάρχουν στην Κεντρική Βιβλιοθήκη, στη Βιβλιοθήκη Τουρκολογικής Συλλογής, στη Βιβλιοθήκη Αρχαιολογικής Συλλογής (ΕΜΑ) και στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής (Λήδρας 68 και Αριάδνης 23Α).

Η πίστωση της έξυπνης κάρτας στις βιβλιοθήκες, Τουρκολογικής Συλλογής, Αρχαιολογικής Συλλογής (ΕΜΑ) και στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής μπορεί να γίνει στο Γραφείο δανεισμού και εξυπηρέτησης από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης, αφού ήδη έχει συγχρονιστεί με το σύστημα φωτοτυπήσεων-εκτυπώσεων.

 

Εκτύπωση

Τα φωτοτυπικά μηχανήματα που δέχονται την έξυπνη κάρτα (Κεντρική Βιβλιοθήκη, Βιβλιοθήκη Τουρκολογικής Συλλογής, Βιβλιοθήκη Αρχαιολογικής Συλλογής (ΕΜΑ), Τμήμα Αρχιτεκτονικής (Λήδρας 68 και Αριάδνης 23Α)), μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως εκτυπωτές.

Εκτύπωση μπορεί να γίνει είτε από υπολογιστή της ΒΠΚ, είτε μέσω της λειτουργίας Web-print, όπου η εντολή για εκτύπωση δίνεται από την συσκευή σας (υπολογιστή, smartphone, tablet), η οποία είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο του πανεπιστημίου, χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης οδηγών εκτύπωσης (print drivers).

Η σύνδεση με την λειτουργία Web-print γίνεται μέσω της η-διεύθυνσης https://print.lib.ucy.ac.cy/user, όπου ο χρήστης πληκτρολογεί το όνομα χρήστη (username) και το συνθηματικό  (password), τα οποία χρησιμοποιεί για πρόσβαση στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου (Web-Mail, Ο λογαριασμός μου στη Βιβλιοθήκη κτλ.).

Έγχρωμη εκτύπωση μπορεί να γίνει στο φωτοτυπικό μηχάνημα που βρίσκεται στην αίθουσα πολυμέσων στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις εκτυπώσεις, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες στον Οδηγό εκτυπώσεων.

 

Απόκτηση της πανεπιστημιακής κάρτας (έξυπνης κάρτας) επισκέπτη για φωτοτύπηση από μη μέλη της Βιβλιοθήκης

Εάν είστε εξωτερικός χρήστης ή απόφοιτη/ος του Πανεπιστημίου Κύπρου ή άλλου εκπαιδευτικού Ιδρύματος και δεν είστε μέλος της Βιβλιοθήκης, μπορείτε να αποκτήσετε την Έξυπνη κάρτα για τη χρήση των φωτοτυπικών μηχανημάτων υποβάλλοντας "Αίτηση έκδοσης πανεπιστημιακής κάρτας επισκέπτη για φωτοτύπηση από μη μέλη της Βιβλιοθήκης". Παραδώστε την συμπληρωμένη αίτηση στο Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης. Για την έκδοση της κάρτας καταβάλλετε το ποσό των €11.90.

 

Σύμφωνα με τους Πειθαρχικούς Κανόνες Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου, η φωτοτύπηση πέραν του 10% ενός βιβλίου ή/και η κατοχή τέτοιου υλικού εντός των χώρων του Πανεπιστημίου θεωρείται παράπτωμα. (Πρακτικά 235ης Συνεδρίας Συγκλήτου, 6 Απριλίου 2005, 11.00 π.μ. – 3.45 μ.μ., 4.3.2.3 Φωτοτύπηση Βιβλίων – Τροποποίηση Πειθαρχικών Κανόνων Φοιτητών) procedure_printing.pdf