Φωτοτυπίες-Εκτυπώσεις

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη, το παράρτημα της Λεωφ. Λάρνακος και η βιβλιοθήκη της Τουρκολογικής Συλλογής διαθέτουν πολυμηχανήματα, τα οποία αναγνωρίζουν την έξυπνη κάρτα μέλους της Βιβλιοθήκης  για φωτοτύπηση, εκτύπωση και σάρωση.

Το ΠΚ έχει εφαρμόσει ενιαίο σύστημα εκτυπώσεων. Τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας μπορούν να εκτυπώσουν, φωτοτυπήσουν ή/και σαρώσουν σε οποιοδήποτε εκτυπωτικό πολυμηχάνημα στο ΠΚ με το ίδιο όριο εκτύπωσης (π.χ. Εργαστήρια, Βιβλιοθήκη, Τμήμα κ.λπ.).

On-Line Ανανέωση ορίου εκτύπωσης

Για την πίστωση της έξυπνης κάρτας επισκεφτείτε τον σύνδεσμο http://www.ucy.ac.cy/epayments.
Για περισσότερες πληροφορίες για την "On-Line Ανανέωση του ορίου εκτύπωσης", ακολουθήστε τις οδηγίες στον Οδηγό για On-Line Ανανέωση Ορίου Εκτύπωσης.

Κερματοδέκτης

Η κάρτα μπορεί επίσης να φορτιστεί μέσω του μηχανήματος πίστωσης (κερματοδέκτη), το οποίο βρίσκεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.

Εκτύπωση

Η εκτύπωση μπορεί να γίνει από τους κοινόχρηστους υπολογιστές της ΒΠΚ και τα εργαστήρια του ΠΚ. Η εκτύπωση θα είναι διαθέσιμη για να την παραλάβετε από οποιοδήποτε πολυμηχάνημα, το οποίο είναι συνδεδεμένο στο νέο σύστημα φωτοτύπησης, εκτύπωσης και  σάρωσης. Η διάρκεια της διαθεσιμότητας της εκτύπωσης είναι 4 ώρες.

Έγχρωμη εκτύπωση και φωτοτύπηση μπορεί να γίνει στο φωτοτυπικό μηχάνημα που βρίσκεται στην αίθουσα πολυμέσων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις εκτυπώσεις, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες στον Οδηγό εκτυπώσεων.

Οι φοιτητές του ΠΚ πιστώνονται με δωρεάν εκτυπώσεις αξίας €10 το εξάμηνο (αντιστοιχεί σε 200 μαυρόασπρες σελίδες). Το όριο ενεργοποιείται αυτόματα από το σύστημα.
Το υπόλοιπο των δωρεάν εκτυπώσεων, που δεν έχει χρησιμοποιηθει το Χειμερινό Εξάμηνο, μεταφέρεται και προστίθεται στο Εαρινό Εξάμηνο. Με την έναρξη του νέου Ακαδημαϊκού Έτους το όριο εκτυπώσεων επαναφέρεται στα €10,00.

Χρέωση εκτύπωσης/φωτοτύπησης

Η χρέωση των εκτυπώσεων/φωτοτυπήσεων στο σύστημα γίνεται σε ευρώ (€). Κάθε μαυρόασπρη σελίδα χρεώνεται 0,05 σεντς, ενώ η έγχρωμη με 0,15 σεντς.

Εξωτερικοί χρήστες

Απόκτηση της πανεπιστημιακής κάρτας (έξυπνης κάρτας) επισκέπτη για φωτοτύπηση από μη μέλη της Βιβλιοθήκης

Εάν είστε εξωτερικός χρήστης ή απόφοιτη/ος του Πανεπιστημίου Κύπρου ή άλλου εκπαιδευτικού Ιδρύματος και δεν είστε μέλος της Βιβλιοθήκης, μπορείτε να αποκτήσετε την Έξυπνη κάρτα για τη χρήση των φωτοτυπικών μηχανημάτων υποβάλλοντας "Αίτηση έκδοσης πανεπιστημιακής κάρτας επισκέπτη για φωτοτύπηση από μη μέλη της Βιβλιοθήκης". Παραδώστε την συμπληρωμένη αίτηση στο Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης. Για την έκδοση της κάρτας καταβάλλετε το ποσό των €12,00.

 

Σύμφωνα με τους Πειθαρχικούς Κανόνες Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου, η φωτοτύπηση πέραν του 10% ενός βιβλίου ή/και η κατοχή τέτοιου υλικού εντός των χώρων του Πανεπιστημίου θεωρείται παράπτωμα. (Πρακτικά 235ης Συνεδρίας Συγκλήτου, 6 Απριλίου 2005, 11.00 π.μ. – 3.45 μ.μ., 4.3.2.3 Φωτοτύπηση Βιβλίων – Τροποποίηση Πειθαρχικών Κανόνων Φοιτητών).