Υποβολή αιτημάτων

Αίτηση εγγραφής μέλους Βιβλιοθήκης και έκδοση Κάρτας

 

Συνεργασία Κυπριακών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

 

Ανάκληση δανεισμένου υλικού

 

Διαδανεισμός

 

Διδακτορικές Διατριβές - Κατάθεση στη Βιβλιοθήκη

 

Εισηγήσεις για αγορά υλικού από ακαδημαϊκό προσωπικό

(Τα έντυπα βρίσκονται στη Διαδικτυακή Πύλη του ΠΚ - ελεγχόμενη πρόσβαση)

 

Εισήγηση για αγορά βιβλίου/οπτικοακουστικού υλικού, από όλους τους χρήστες της ΒΠΚ (πανεπιστημιακή κοινότητα, εξωτερικούς μελη και επισκέπτες)

 

Έντυπο δωρεάς υλικού προς τη Βιβλιοθήκη

 

Επικοινωνία με τη βιβλιοθήκη - εισηγήσεις, παράπονα, σχόλια κτλ.

 

Αιτήματα από Ακαδημάϊκό προσωπικό