Χρήση φορητού υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δικό σας φορητό υπολογιστή στους χώρους της Βιβλιοθήκης, θα πρέπει όμως να απενεργοποιήσετε τον ήχο, ώστε να μην ενοχλούνται άλλοι χρήστες.

Ασύρματη σύνδεση με το διαδίκτυο

Εντός της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, της Βιβλιοθήκης Περιοδικών και στο παράρτημα Λεωφόρου Λάρνακος είναι δυνατή η ασύρματη σύνδεση (Wi-Fi) με το διαδίκτυο.

Οδηγίες σύνδεσης με το ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi).