Μηχάνημα ανάγνωσης microfilm / microfiche

Το μηχάνημα ανάγνωσης microfilm/microfiche βρίσκεται στην αίθουσα πολυμέσων στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.

Για βοήθεια χρήσης του μηχανήματος  μπορείτε να επικοινωνήσετε:
Ελένη Σακκά, Τηλ.: 22892241
Γραφείο Εξυπηρέτησης στην Κεντρική Βιβλιοθήκη, Τηλ. 22892020