Μηχάνημα ανάγνωσης microfilm / microfiche

Το μηχάνημα ανάγνωσης/ψηφιοποίησης Microfilm/Microfiche βρίσκεται στο υπόγειο της Βιβλιοθήκη. Η χρήση του μηχανήματος γίνεται σε συνεννόηση με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

Για περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να επικοινωνήσετε με
Ελένη Σακκά, Τηλ.: 22892241
ή Γραφείο Εξυπηρέτησης στο ισόγειο της Βιβλιοθήκης, Τηλ. 22892020