Υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβασης (VPN) (εκτός πανεπιστημιακού χώρου)

Η υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβασης VPN (Virtual Private Network) παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες της βιβλιοθήκης (μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας ΠΚ), ανεξάρτητα από τη φυσική και δικτυακή τους θέση, να μπορούν να έχουν πρόσβαση,  στις πηγές πληροφόρησης και υπηρεσίες της βιβλιοθήκης, οι οποίες είναι διαθέσιμες μέσω του διαδικτύου και είναι προσβάσιμες μόνο εντός του Πανεπιστημιακού δικτύου, σαν να βρίσκονται στο περιβάλλον του Πανεπιστημίου. Μόλις συνδεθεί ο υπολογιστής με την υπηρεσία VPN είναι μέρος του πανεπιστημιακού δικτύου.

Οδηγοί εγκατάστασης λογισμικού υπηρεσίας απομακρυσμένης πρόσβασης VPN

Προσοχή!

Η σύνδεση στην υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβασης VPN είναι απαραίτητη κάθε φορά που θέλετε ο υπολογιστής σας να είναι μέρος του πανεπιστημιακού δικτύου.

Για διευκρινίσεις και σχετικές πληροφορίες επικοινωνήστε με
Γραφείο Στήριξης Υπηρεσίας Πληροφορικών Συστημάτων, Τηλ.+357 22 892222.