Ασύρματη σύνδεση με το διαδίκτυο (Wi-Fi) εντός του πανεπιστημιακού χώρου

Εντός της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και του παραρτήματος Λεωφόρου Λάρνακος (όπως οπουδήποτε εντός του πανεπιστημιακού χώρου) είναι δυνατή η ασύρματη σύνδεση (Wi-Fi) με το διαδίκτυο. Η σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρεις τρόπους:

Πιστοποίηση με λογαριασμό του ΠΚ (Δίκτυο ucywifi)

Μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας που επιθυμούν να συνδεθούν με την υπηρεσία ασύρματης σύνδεσης θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες της Υπηρεσίας Πληροφορικών Συστημάτων.

Πιστοποίηση με λογαριασμό EDUROAM

Επισκέπτες μέλη ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων του εξωτερικού μπορούν να συνδεθούν με το διαδίκτυο μέσω της υπηρεσίας EDUROAM, εφόσον τα ιδρύματα τους έχουν αναπτύξει και θέσει σε λειτουργία την Υπηρεσία. Ακολουθήστε τις οδηγίες της Υπηρεσίας Πληροφορικών Συστημάτων για σύνδεση στην Υπηρεσία.

Εξωτερικοί Χρήστες - σύνδεση στο ucywifi

Εξωτερικοί χρήστες για να αποκτήσουν λογαριασμό πρόσβασης στο ucywifi, θα πρέπει να απευθύνονται στο Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης στην Κεντρική Βιβλιοθήκη (Καλλιπόλεως 75).

Υποχρεωτικά στοιχεία:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Ηλεκτρονική διεύθυνση
  • Τηλέφωνο
  • Αριθμό Πολιτικής Ταυτότητας

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το  Γραφείο Στήριξης της Υπηρεσίας Πληροφορικών Συστημάτων, Τηλ.+357 22 892222.