Εκπαιδευτικές επισκέψεις στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους ενδιαφερόμενους ότι βάσει του νέου πλαισίου λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κύπρου για προσπάθεια περιορισμού εξάπλωσης της νόσου COVID-19, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης στο Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» έχουν προσωρινά ανασταλεί.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκπαιδευτικές επισκέψεις, παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο library.tours@ucy.ac.cy.