Ξεναγήσεις

H Βιβλιοθήκη διοργανώνει ξεναγήσεις Σχολείων/Εκπαιδευτικών [Ακαδημαϊκών] Ιδρυμάτων ή άλλων οργανωμένων ομάδων, δίδοντας την ευκαιρία στους μαθητές/φοιτητές/ομάδες να γνωρίσουν τους χώρους, το υλικό, τις υπηρεσίες που παρέχει η Βιβλιοθήκη καθώς και τον τρόπο λειτουργίας της.

Η ξενάγηση γίνεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη (Καλλιπόλεως 75) και μπορεί να επεκταθεί στο χώρο της Βιβλιοθήκης Περιοδικών που βρίσκεται σε ξεχωριστό κτήριο στο ίδιο κτηριακό σύμπλεγμα που βρίσκεται η Κεντρική Βιβλιοθήκη.

Η κάθε ξενάγηση προγραμματίζεται μετά από συνεννόηση με το Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης και πραγματοποιείται μεταξύ των ωρών 9:00-12:00πμ κατά τις εργάσιμες ημέρες.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με:

Άντζιη Μάτσα, Τηλ.: 22892038, Αρ. Γραφ.: Α124, Κεντρική Βιβλιοθήκη