Χρήστες με ειδικές ανάγκες

Η Βιβλιοθήκη είναι στην ευχάριστη θέση να βοηθήσει τους χρήστες με ειδικές ανάγκες να αξιοποιήσουν τις πηγές και της υπηρεσίες της.

Προτεραιότητα στα άτομα με ειδικές ανάγκες

Για όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης δίνεται προτεραιότητα στα άτομα με ειδικές ανάγκες, στα οποία η Βιβλιοθήκη παρέχει ισότιμη πρόσβαση στις πληροφορίες και υπηρεσίες της. Σε κάθε περίπτωση οι υπόλοιποι χρήστες αναμένεται να διευκολύνουν τα άτομα αυτά.

Πρόσβαση, ανάκτηση και αναπαραγωγή υλικού

Οι χρήστες με ειδικές ανάγκες μπορούν να αποτείνονται στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης για πρόσβαση και ανάκτηση υλικού από τα βιβλιοστάσια, καθώς και αναπαραγωγή υλικού που καλύπτεται από την εξαίρεση του Νόμου Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας προς όφελος προσώπων με ειδικές ανάγκες.

Φυσική πρόσβαση

Έξω από τη Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη είναι προσβάσιμη από άτομα με ειδικές ανάγκες με ομαλή και αντιολισθητική επιφάνεια χωρίς σκαλοπάτια. Ο εξωτερικός διάδρομος που οδηγεί στην είσοδο της Βιβλιοθήκης με αφετηρία τον χώρο στάθμευσης νότια της εισόδου της, διαθέτει ειδική λωρίδα  δαπέδου διαφορετικής υφής και χρώματος (κίτρινο) από το υπόλοιπο δάπεδο, για την καθοδήγηση και ασφαλή διακίνηση των ατόμων με προβλήματα όρασης.

Στη βόρεια πλευρά της εισόδου της Βιβλιοθήκης υπάρχουν δέκα (10) θέσεις στάθμευσης για τα οχήματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Είσοδος στη Βιβλιοθήκη

Η πόρτα στην κεντρική είσοδο του κτηρίου λειτουργεί με αυτόματο άνοιγμα.

Εντός της Βιβλιοθήκης

Όλα τα επίπεδα είναι προσβάσιμα με τη χρήση ανελκυστήρων. Οι ανελκυστήρες έχουν ηχητικές και οπτικές ειδοποιήσεις όταν φτάνουν σε ένα νέο επίπεδο της βιβλιοθήκης. Τα κουμπιά, τα οποία αντιστοιχούν στους ορόφους του κτηρίου βρίσκονται σε χαμηλό ύψος και τα σύμβολα των κουμπιών είναι γραμμένα με ευδιάκριτους ανάγλυφους χαρακτήρες και σε κώδικα Braille.

Υπάρχουν τουαλέτες κατάλληλες για χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων στα επίπεδα -1 μέχρι 2, οι οποίες διαθέτουν διακόπτη ηχητικής ειδοποίησης σε περίπτωση βοήθειας.

Σταθμοί και θέσεις εργασίας

Στο ισόγειο της Βιβλιοθήκης υπάρχει σταθμός εργασίας για χρήστες με προβλήματα όρασης, εφοδιασμένος με τα κατάλληλα λογισμικά καθώς και εξοπλισμό.

Θέσεις εργασίας κατάλληλες για αναπηρικά αμαξίδια υπάρχουν:
3 θέσεις στο υπόγειο (-1 όροφο),
5 θέσεις στον 1ο όροφο και
8 θέσεις στον 3ο όροφο.
Στις θέσεις αυτές έχουν τοποθετηθεί ηλεκτρονικοί υπολογιστές στους οποίους προτεραιότητα έχουν οι χρήστες σε αναπηρικά αμαξίδια.