Χρήστες με προβλήματα όρασης

Η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου, έχει ως στόχο να κάνει όλες τις υπηρεσίες και τις πηγές της  προσβάσιμες σε όλους τους χρήστες της. Προσπαθεί να προβλέψει και να ικανοποιήσει τις εξατομικευμένες αναγνωστικές ανάγκες  των ατόμων με προβλήματα όρασης, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ενός περιεκτικού μαθησιακού περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η Βιβλιοθήκη πριν την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, αναλαμβάνει τη μετατροπή του διδακτικού υλικού για κάθε ένα  φοιτητή με προβλήματα όρασης, στη μορφή που θα το βοηθήσει στη μελέτη του. Η έγκαιρη αποστολή του διδακτικού υλικού  από τους διδάσκοντες καθηγητές προς τη Βιβλιοθήκη, είναι η βασική προϋπόθεση για την άμεση εξυπηρέτηση των απαιτούμενων εξατομικευμένων αναγκών των φοιτητών στη μετατροπή του υλικού.

Η αναπαραγωγή υλικού καλύπτεται από την εξαίρεση του νόμου Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας 59 /76 , 7.—(2) (ιθ) προς όφελος προσώπων με ειδικές ανάγκες.

Εναλλακτικές μορφές αναπαραγωγής υλικού

Σταθμός εργασίας

Φορητός εξοπλισμός

 

Εναλλακτικές μορφές αναπαραγωγής υλικού

Μορφή PDF

Σημειώσεις μαθημάτων ή οποιοδήποτε άλλο χειρόγραφο ή έντυπο κείμενο,  με τη χρήση του σαρωτή μετατρέπεται σε εικόνα και στη συνέχεια σε αρχείο pdf. Το άτομο με περιορισμένη όραση, μπορεί να εμφανίσει το κείμενο στην οθόνη του υπολογιστή και να το μεγεθύνει στο μέγεθος που τον ικανοποιεί στην ανάγνωση.

Αναγνώσιμο κείμενο σε ηλεκτρονική μορφή

Το κείμενο μετατρέπεται από έντυπη μορφή σε μορφή pdf και μέσω του προγράμματος, Abby Fine Reader και της τεχνολογίας οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR)  μετατρέπεται σε αναγνώσιμο κείμενο σε μορφή word. Ο χρήστης μπορεί να το διαβάσει είτε με τη βοήθεια του συνθέτη φωνής, είτε με τη  χρήση της ανανεούμενης πινακίδας Braille, είτε μεγεθύνοντας το.

Γραφή Braille

Οποιαδήποτε μορφή κειμένου μπορεί να μετατραπεί σε γραφή Braille. Όλα τα αιτήματα για την μετατροπή υλικού σε  γραφή braille αναπαράγονται σε συνεργασία με τη Σχολή Τυφλών Αγίου Βαρνάβα.

Μεγαλογράμματη γραφή

Το κείμενο μετατρέπεται σε μεγαλογράμματη γραφή στο μέγεθος, που διευκολύνει το άτομο με περιορισμένη όραση στην ανάγνωσή του. Η μεγέθυνση γίνεται είτε μέσω της φωτοτύπησης, είτε μέσω της εκτύπωσης όταν το κείμενο είναι  σε ηλεκτρονική μορφή.

Για μετατροπή υλικού επικοινωνήστε με
libss@ucy.ac.cy
Εύη Αντωνίου-Κτωρή, Τηλ.: 22892088
Ελενα Ανδρέου, Τηλ.: 22892045
 

Σταθμός εργασίας

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει προσαρμοσμένο σταθμό εργασίας, ο οποίος είναι εφοδιασμένος με τα κατάλληλα  λογισμικά και συσκευές.

Supernova (Λογισμικό μεγέθυνσης οθόνης - Συνθέτη φωνής)

SupernovaΕίναι κατάλληλο για μερικώς βλέποντες. Μεγεθύνει   όλες  τις πληροφορίες που εμφανίζονται  στην οθόνη του υπολογιστή, παρέχοντας τη δυνατότητα της εύκολης ανάγνωσης και της  χρήσης όλων των λειτουργιών του υπολογιστή και των εφαρμογών, οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε αυτόν. Συνδυάζεται με αναγνώστη-εκφωνητή οθόνης για μεγαλύτερη διευκόλυνση.

 

SARA (ScanningandReadingAppliance)

SARASARA (Scanning and Reading Appliance), ενσωματώνει σαρωτή με τεχνολογία οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR) και αναπαράγει κείμενα έντυπου υλικού (βιβλία, περιοδικά, αλληλογραφία, εφημερίδες κλπ.) σε ηλεκτρονική μορφή και με το συνθέτη φωνής σε ομιλία.

 

Παραθυρικό λογισμικό ανάγνωσης και καθοδήγησης οθόνης (HAL, JAWS)

Διαβάζει και αναπαράγει σε ομιλία το περιεχόμενο της οθόνης (καταλόγους επιλογών, εικονίδια εντολών κλπ) και καθοδηγεί το χρήστη για τις επόμενες ενέργειές του, δηλώνοντας σε ποιο σημείο βρίσκεται ο οθονοδείκτης.

Ανανεούμενη πινακίδα (γραμμή) Braille

Ανανεούμενη πινακίδα BrailleΗ ανανεούμενη πινακίδα Braille, είναι μια συσκευή που εφαρμόζεται κάτω από το πληκτρολόγιο και απεικονίζει τους χαρακτήρες της οθόνης σε χαρακτήρες Braille αναγνώσιμους δια της αφής, με τη χρήση 40 κελιών των 8 καρφίδων. Η γραμμή της πινακίδας αντιστοιχεί σε μια σειρά κειμένου της οθόνης.

 

 

Εκτυπωτής  Braille

Εκτυπωτής BrailleΟ εκτυπωτής Braille σε συνδυασμό με το μεταφραστή Braille, μπορεί να εκτυπώσει κάθε είδος ηλεκτρονικού κειμένου σε μορφή Braille.

Μεταφραστής Braille

Παρέχει τη δυνατότητα εκτύπωσης ενός κειμένου μετατρέποντάς το σε μορφή Braille.

Computer Keyboard Solution

Compputer Keyboard SolutionΤο πληκτρολόγιο είναι σχεδιασμένο για μερικώς βλέποντες. Περιέχει μεγεθυσμένα και χρωματιστά πλήκτρα, τα οποία ελαχιστοποιούν τη χαμηλή όραση.

 

Μεγεθυντής  CCTV (Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης)

Μεγεθυντής CCTVΟ μεγεθυντής είναι κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, το οποίο παρέχει  τη δυνατότητα στα άτομα με περιορισμένη όραση να μεγεθύνουν έντυπα κείμενα εμφανίζοντας τα στην οθόνη της συσκευής. Η συσκευή αποτελείται από μια μετακινούμενη μεταλλική επιφάνεια, στην οποία τοποθετείται το βιβλίο ή οποιοδήποτε κείμενο σε έντυπη μορφή και με τη χρήση μεγεθυντικού φακού γίνεται εστίαση σε συγκεκριμένο σημείο του κειμένου για μεγέθυνση και εμφάνισή του στην οθόνη της ίδιας συσκευής. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα εξατομικευμένης παραμετροποίησης, (π.χ. χρώματα εμφάνισης, βαθμός μεγέθυνσης).

 

Για το σταθμό εργασίας επικοινωνήστε με
Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης, τηλ. 22892020

 

Φορητός εξοπλισμός

Supernova pen

Είναι memory stick, το οποίο περιέχει το λογισμικό Supernova (συνθέτη φωνής και μεγέθυνση).  Φοιτητές με προβλήματα όρασης μπορούν να το δανειστούν και να εγκαταστήσουν  το πρόγραμμα στον υπολογιστή τους.

Φορητός μεγεθυντικός φακός οθόνης

Ο φορητός μεγεθυντικός φακός οθόνης, μπορεί να συνδεθεί είτε με ένα υπολογιστή, είτε με την οθόνη μιας τηλεόρασης παρέχοντας στο χρήστη τη δυνατότητα  να μεγεθύνει και να διαβάσει ένα έντυπο κείμενο. Ο μεγεθυντικός αυτός φακός απευθύνεται σε άτομα με περιορισμένη όραση, που  είναι αναγκασμένα να μετακινούνται συχνά. Οι φοιτητές, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή, στη διάρκεια μιας διάλεξης για την ανάγνωση των έντυπων σημειώσεων του μαθήματος ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που θα τους βοηθήσει στην ανάγνωση ενός έντυπου κειμένου.

Για το φορητό εξοπλισμό επικοινωνήστε με
Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης, τηλ. 22892020