Πηγές

Παρέχει τη δυνατότητα γρήγορης πρόσβασης στη συλλογή της Βιβλιοθήκης από οποιοδήποτε υπολογιστή που συνδέεται με το διαδίκτυο.

Η συλλογή αποτελείται από 30.000 τίτλους, μέσω εκδοτών ή βάσεων δεδομένων πλήρους κειμένου, μερικές χιλιάδες με χρονικό ορίζοντα παλαιών τευχών 40-100 προηγούμενων ετών. Στη συλλογή περιλαμβάνονται τα Ελληνικά Λογοτεχνικά Περιοδικά του 19ου και 20ου αιώνα (ψηφιοποιημένα από το ΕΛΙΑ).

Παρέχει πρόσβαση σε 186 βάσεις βιβλιογραφικών πληροφοριών, τράπεζες στατιστικών και οικονομικών δεδομένων, συλλογές πλήρους κειμενου κ.ά., οι οποίες προέρχονται είτε από συνδρομές, είτε από ιστοχώρους ελεύθερης πρόσβασης.

Η συλλογή παρέχει πρόσβαση σε 423,416 επιστημονικά ηλεκτρονικά βιβλία που προέρχονται απο αγορές / συνδρομές.

Περιλαμβάνουν ψηφιοποιημένο αρχειακό υλικό (έντυπο, ηχητικό, φωτογραφικό, τηλεοπτικό) για την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου, την Ελληνική λογοτεχνία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει όλες τις παλιές κυπριακές εφημερίδες, οι οποίες βρίσκονται στη Βιβλιοθήκη Περιοδικών.