Πηγές

Παρέχει τη δυνατότητα γρήγορης πρόσβασης στη συλλογή της Βιβλιοθήκης από οποιοδήποτε υπολογιστή που συνδέεται με το διαδίκτυο.

320 βάσεις δεδομένων βιβλιογραφικών πληροφοριών, τράπεζες στατιστικών και οικονομικών δεδομένων, συλλογές πλήρους κειμένου κ.ά., εκ των οποίων οι 188 αφορούν τρέχουσες συνδρομές, ενώ οι υπόλοιπες είτε προέρχονται από παλαιότερες αγορές είτε διατίθενται ελεύθερα στο διαδίκτυο.

Η συλλογή αποτελείται από 30.000 τίτλους, μέσω εκδοτών ή βάσεων δεδομένων πλήρους κειμένου, μερικές χιλιάδες με χρονικό ορίζοντα παλαιών τευχών 40-100 προηγούμενων ετών. Στη συλλογή περιλαμβάνονται τα Ελληνικά Λογοτεχνικά Περιοδικά του 19ου και 20ου αιώνα (ψηφιοποιημένα από το ΕΛΙΑ).

Η συλλογή παρέχει πρόσβαση σε 600.000 επιστημονικά ηλεκτρονικά βιβλία που προέρχονται απο αγορές / συνδρομές.

Περιλαμβάνουν ψηφιοποιημένο αρχειακό υλικό (έντυπο, ηχητικό, φωτογραφικό, τηλεοπτικό) για την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου, την Ελληνική λογοτεχνία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει όλες τις παλιές κυπριακές εφημερίδες, οι οποίες βρίσκονται στο υπόγειο της Βιβλιοθήκης (-1 όροφο)

 

Πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές με Wi-Fi και VPN