Ψηφιακές συλλογές

Η Βιβλιοθήκη έχει αναπτύξει, διατηρεί και εμπλουτίζει 2 ψηφιακές συλλογές

  • ΓΝΩΣΙΣ
    Περιλαμβάνει την Κυπριακή ερευνητική παραγωγή, εντός και εκτός, του Πανεπιστημίου Κύπρου.
  • ΛΗΚΥΘΟΣ
    Φιλοξενεί ψηφιοποιημένο υλικό, το οποίο καλύπτει θεματικές ενότητες όπως Αρχαιολογία, Αρχιτεκτονική, Βιβλιοθηκονομία και Επιστήμη της Πληροφόρησης, Ιστορία, Πολιτική και Φιλολογία. Απώτερος στόχος της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης είναι η συμβολή στην διατήρηση και προώθηση της πολιτιστικής και επιστημονικής κληρονομιάς της Κύπρου.

Επίσης, μπορείτε να δείτε κατάλογο των έργων ψηφιοποίησης, που έχου διεκπεραιωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη.