Διδακτορικές διατριβές
 • Αρχείο Κυπριακών Διδακτορικών Διατριβών
 • Διδακτορικές Διατριβές Ελληνικών Πανεπιστημίων- Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
  Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο 13.000 ψηφιοποιημένων Διδακτορικών Διατριβών που εκπονήθηκαν στα ελληνικά πανεπιστήμια και στο εξωτερικό από Έλληνες διδάκτορες. Η πρόσβαση είναι ελεύθερη σε όλους του χρήστες του INTERNET. Το πλήρες κείμενο είναι σε μορφή εικόνας (JPEG).
 • Dissertations & Theses Database (Proquest) [IP address Πανεπιστημίου Κύπρου]
  Η Βάση παρέχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο στην πλειοψηφία των διδακτορικών διατριβών. Περιέχει διδακτορικά διπλώματα που απονεμήθηκαν από πανεπιστήμια της Βόρειας Αμερικής από το 1861 μέχρι σήμερα. Περιλαμβάνει επίσης στοιχεία πανεπιστημιακών μεταπτυχιακών διπλωμάτων (theses) που απονεμήθηκαν από το 1962 και μετά, καθώς και καταχωρήσεις για διδακτορικά διπλώματα βρετανικών πανεπιστημίων από το 1988 μέχρι σήμερα.
 • CCSD Centre pour la Communication Scientifique Directe
  Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο ψηφιοποιημένων Διδακτορικών Διατριβών Πανεπιστημίων του εξωτερικού. Τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει είναι: Μαθηματικά,Φυσική, Χημεία, Πληροφορική, Βιολογία, Γεωλογία.
 • DART-Europe E-theses Portal
  Ευρωπαϊκή πύλη για αναζήτηση ηλεκτρονικών διατριβών.
 • Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD)
  Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο ψηφιοποιημένων Διδακτορικών Διατριβών Πανεπιστημίων του εξωτερικού.
 • Open Access Theses and Dissertations
  Πηγή αναζήτησης ανοικτής πρόσβασης μεταπτυχιακών διατριβών που δημοσιεύθηκαν σε όλο τον κόσμο. Τα μεταδεδομένα (πληροφορίες για τις διατριβές) προέρχονται από περισσότερα από 1000 κολλέγιαπανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα. OATD περιλαμβάνει στο ευρετήριο της (μέχρι σήμερα 2015)  2.624.831 μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές.

 • Openarchives.gr
 • Système universitaire de documentation [Ελεύθερης πρόσβασης]
  Βιβλιογραφική βάση, η οποία περιέχει 5.000.000 εγγραφές μεταξύ των οποίων όλες οι Διδακτορικές Διατριβές της Γαλλίας, μονογραφίες, περιοδικά και άλλα