Ηλεκτρονικά βιβλία

Η ΒΠΚ μέσω της συμμετοχής της στην Κοινοπραξία Κυπριακών Βιβλιοθηκών (ΚΚΥΒ) διαθέτει συνδρομή σε εκατοντάδες χιλιάδες ηλεκτρονικά βιβλία πλήρους κειμένου. Η πρόσβαση είναι δυνατή από οποιονδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή συνδεδεμένο στο IP δίκτυο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι συλλογές παρουσιάζονται πιο κάτω ανά εκδότη/προμηθευτή. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ανατρέξει στις  θεματικές κατηγορίες επιλέγοντας την καρτέλα (tab) «Η-βιβλία».

Τα η-βιβλία είναι επίσης προσβάσιμα μέσω του εμπλουτισμένου καταλόγου (περιλαμβάνει όλες τις  πηγές της Βιβλιοθήκης, έντυπο, ηλεκτρονικό και οπτικοακουστικό υλικό) και τον κλασικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης (web opac) όταν αναζητηθούν με τίτλο, συγγραφέα, θέμα, ISBN, κτλ.

 

Ebook Central (ProQuest)
Διεπιστημονική πλατφόρμα, η οποία παρέχει πρόσβαση σε εκατοντάδες χιλιάδες ακαδημαϊκά η-βιβλία.

Το η-βιβλίο μπορεί να διαβαστεί online, αλλά για την καταβίβαση (download) του περιεχομένου και τον δανεισμό του για 7 μέρες, απαιτείται η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού. Επεξηγηματικό φιλμάκι.

 

EBSCOhost eBook Collection

Διεπιστημονική πλατφόρμα, η οποία παρέχει πρόσβαση σε εκατοντάδες χιλιάδες ακαδημαϊκά η-βιβλία.

Το η-βιβλίο μπορεί να διαβαστεί online, αλλά για την καταβίβαση (download) του περιεχομένου και τον δανεισμό του για 7 μέρες απαιτείται η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού. Οδηγίες χρήσης.

 

Elgar Advanced Introductions to Law Online
Παρέχεται πρόσβαση σε ηλεκτρονικά βιβλία του Εκδοτικού Οίκου Elgar της σειράς «Advanced Introduction» σε σημαντικούς τομείς της Νομικής.

 

Elgaronline
Παρέχεται πρόσβαση σε ηλεκτρονικά βιβλία νομικής του εκδότη Edward Elgar Publishing που εκδοθήκαν το 2017 και το 2018.

 

Elsevier e-books
Ο εκδότης Elsevier μέσω της πλατφόρμας του ScienceDirect παρέχει πρόσβαση σε χιλιάδες η-βιβλία, όπως παρουσιάζονται πιο κάτω:

 

Emerald  eBook Series
Παρέχει πρόσβαση σε εκατοντάδες η-βιβλία σε διάφορα επιστημονικά πεδία (επιλέξτε το σημείο “only content I have access to” και την επιλογή “Book” ή “Book Series” για πρόσβαση στο πλήρες κείμενο).

 

IEEE Proceedings
Από την πλατφόρμα IEEE Xplore Digital Library η ΒΠΚ διαθέτει πρόσβαση στη βάση IEEE/IET Electronic Library (IEL), που συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων Conference proceedings και Standards στις πιο κάτω συλλογές:

 

Oxford Reference Online (ORO)
Παρέχεται πρόσβαση στο πλήρες κείμενο εκατοντάδων λεξικών, εγκυκλοπαιδειών και άλλων έργων αναφοράς του Oxford University Press.

 

Oxford Scholarship Online

Παρέχεται πρόσβαση στα ηλεκτρονικά βιβλία των συλλογών:

 

Publications of the Hague Academy of International Law
Μέσω του εκδότη Brill/Nijhoff παρέχεται πρόσβαση στις εκδόσεις της Ακαδημίας Διεθνούς Δικαίου της Χάγης (Académie de Droit International de La Haye) που ανήκουν στις εξής συλλογές:

 

Royal Society of Chemistry eBook Collection
Παρέχεται πρόσβαση σε εκατοντάδες η-βιβλία που καλύπτουν όλους τους τομείς των χημικών επιστημών και έχουν εκδοθεί μεταξύ 1968-2009.
Στην λίστα  βρίσκονται καταχωρημένοι με αλφαβητική σειρά όλοι οι διαθέσιμοι τίτλοι πλήρους κειμένου.

 

Springer Full eBook Package (Copyright Years 2005-2018)
Ο εκδότης Springer παρέχει πρόσβαση σε δεκάδες χιλιάδες η-βιβλία, όπως παρουσιάζονται πιο κάτω:

 

Taylor & Francis Group eBooks
Παρέχει πρόσβαση σε εκατοντάδες τίτλους η-βιβλίων που καλύπτουν θέματα Αρχαιολογίας, Κλασικών Σπουδών και Δικαίου.

Επιλέξτε την Θεματική Ενότητα που επιθυμείτε (Browse by subject) και το σημείο “show content I have access to” για πρόσβαση στο πλήρες κείμενο.

 

Wiley ebooks – Πολυθεματική πλατφόρμα ηλεκτρονικών βιβλίων.

 

WILEY InterScience
Παρέχει πρόσβαση σε εκατοντάδες η-βιβλία. Στην λίστα Wiley List βρίσκονται καταχωρημένοι με αλφαβητική σειρά όλοι οι τίτλοι.

 

Για διευκρινίσεις και σχετικές πληροφορίες επικοινωνήστε με
Αλέκα Σπύρου, τηλ. 00357 22892043