Ηλεκτρονικά βιβλία

Η Βιβλιοθήκη παρέχει πρόσβαση σε 423,416 ηλεκτρονικά βιβλία, στα οποία δικαίωμα πρόσβασης έχουν οι χρήστες που συνδέονται με το δίκτυο του Πανεπιστημίου Κύπρου.  Είναι ταξιθετημένα αλφαβητικά σύμφωνα με τον εκδότη/προμηθευτή, όπως φαίνονται πιο κάτω, καθώς και σε  θεματικές κατηγορίες.

Τα η-βιβλία, επίσης, είναι προσβάσιμα και μπορούν να αναζητηθούν με τίτλο βιβλίου, θέμα, ISSN/ISBN, κτλ από τον κατάλογο ηλεκτρονικών πηγών, τον εμπλουτισμένο κατάλογο (περιλαμβάνει όλες τις πηγές της Βιβλιοθήκης, έντυπο, ηλεκτρονικό και οπτικοακουστικό υλικό) και τον κατάλογο της Βιβλιοθήκης.

 

 • Ebook Central
  Διεπιστημονική βάση δεδομένων με πρόσβαση στο πλήρες κείμενο 156,449 η-βιβλίων.
 • EBL Ebook Library (EBL και Ebrary  έχουν συγχωνευθεί και είναι προσβάσιμες μέσω της πλατφόρμας Ebook Central)
 • Ebrary (Ebrary και EBL έχουν συγχωνευθεί και είναι προσβάσιμες μέσω της πλατφόρμας Ebook Central)
 • EBSCOhost eBook Collection

  Η ΒΠΚ σε συνεργασία με βιβλιοθήκες άλλων κυπριακών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, παρέχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο σε περισσότερα από 179,785 ηλεκτρονικά βιβλία μέσω της πλατφόρμας EBSCO eBook Collection.Οδηγίες χρήσης.

Elsevier e-books
Ο εκδότης Elsevier μέσω της πλατφόρμας του ScienceDirect παρέχει πρόσβαση σε χιλιάδες η-βιβλία, όπως παρουσιάζονται πιο κάτω:

Τα θέματα που καλύπτει η συλλογή είναι:

 • Collected Courses / Recueil des Cours  
 • Human Rights and Humanitarian Law
 • International Law
 • NetLibrary (Βλέπε EBSCO eBook Collection)
 • Royal Society of Chemistry eBook Collection - «υποστηρίζεται από το ΙΠΕ και το Ταμείο της Ε.Ε. για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΤΠΑ) μέσω του έργου ΝΕΑ ΥΠΟΔΟΜΗ/ΝΕΚΥΠ/0308/02» [αναζητήσιμα στον κατάλογο της ΒΠΚ]
  Η RSC eBook Collection επιτρέπει την πρόσβαση και καταβίβαση (download) σε περισσότερα απο 1,205 ηλεκτρονικά βιβλία πλήρους κειμένου, τα οποία καλύπτουν όλους τους τομείς των χημικών επιστημών και έχουν εκδοθεί τις χρονιές 1968-2009.
 • Springer Full eBook Package (Copyright Years 2005-2018)
  πλήρες κείμενο σε περισσότερους από 79,564 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων που περιλαμβάνουν μονογραφίες, μονογραφίες σε σειρές και πληροφοριακά έργα όπως εγκυκλοπαίδειες, άτλαντες, εγχειρίδια, κ.λ.π.
 • SpringerLink Book Series
  πλήρες κείμενο σε 105 τίτλους σειρών
 • Springer Reference Works
  πλήρες κείμενο σε 623 τίτλους
 • Springer Protocols
  πλήρες κείμενο σε 201 τίτλους
 • Taylor & Francis Group eBooks
  πλήρες κείμενο σε 664 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων που καλύπτουν θέματα Αρχαιολογίας, Κλασσικών Σπουδών και Δικαίου.
 • WILEY InterScience [αναζητήσιμα στον κατάλογο της ΒΠΚ]

  Η ΒΠΚ σε συνεργασία με τις Βιβλιοθήκες του  Τεχνολογικού Πανεπιστημίου, του Ανοικτού Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Νεάπολης, έχει προβεί στην αγορά και παρέχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο 690 ηλεκτρονικών βιβλίων του εκδοτικού οίκου Wiley.
  Στην λίστα Wiley List βρίσκονται καταχωρημένοι με αλφαβητική σειρά όλοι οι τίτλοι.

 • Ψηφιακή βιβλιοθήκη - Sylvia Ioannou Foundation
  περιλαμβάνει ψηφιοπουμένα παλαιά βιβλία, τα οποία χρονολογούνται από το 1482 έως το 1800.

Λεξικά

 

Για διευκρινίσεις και σχετικές πληροφορίες επικοινωνήστε με
Αλέκα Σπύρου, τηλ. 00357 22892043