Κατάλογοι και ψηφιακές συλλογές άλλων Βιβλιοθηκών
Κατάλογοι κυπριακών βιβλιοθηκών
Ονομασία Περιγραφή
Συλλογικός Κατάλογος Κυπριακών Βιβλιοθηκών Πρόσβαση σε περισσότερες από 660.000 βιβλιογραφικές εγγραφές από 38 Κυπριακές Βιβλιοθήκες.
Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 2011 (2η έκδ.).

 

Κατάλογοι ελληνικών βιβλιοθηκών
Ονομασία Περιγραφή
Αργώ

H Αργώ αναπτύχθηκε και συντηρείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Εδώ μπορείτε να βρείτε κατάλογους:

  • Βάσεων δεδομένων που παράγει ή διαθέτει το ΕΚΤ (όπως Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, κλπ.)
  • Συλλογών ειδικών βιβλιοθηκών, ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων που εδρεύουν στην Ελλάδα.
  • Βιβλιοθηκών Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι.
  • Δημοσίων βιβλιοθηκών
  • Δημοτικών και Σχολικών βιβλιοθηκών
  • Βιβλιοθηκών από Ευρώπη και Αμερική (όπως βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, συλλογικός Κατάλογος MELVYL, Πανεπιστήμιο Οξφόρδης, κλπ.)
  • ΣυλλογώνΠεριοδικών εκδόσεων (όπως Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών ΕΚΤ, βιβλιοθήκη ΕΚΤ/ΕΙΕ, κλπ.)
Ζέφυρος Ο Ζέφυρος είναι μια πύλη πρόσβασης για τον εντοπισμό των διαθέσιμων βιβλίων, περιοδικών και άλλου υλικού στους καταλόγους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
MITOS - Ενιαίος Κατάλογος Συνεργατικού Δικτύου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Μέσω του Ενιαίου  Καταλόγου Συνεργατικού Δικτύου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μπορείτε να αναζητήσετε  όλα τα διαθέσιμα συγγράμματα που υπάρχουν στις βιβλιοθήκες των Πανεπιστημίων της Ελλάδας.
Συλλογικός κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η βάση του Συλλογικού Καταλόγου ενημερώνεται σταδιακά με την ενσωμάτωση των καταλόγων των βιβλιοθηκών όλων των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.
Τελευταία ενημέρωση 2014 (9η έκδ.).
Openarchives.gr Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών.

 

Κατάλογοι ευρωπαϊκών βιβλιοθηκών
Ονομασία Περιγραφή
The European Library H Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη είναι η διαδικτυακή πύλη που παρέχει ενιαία πρόσβαση στους καταλόγους και τις διαθέσιμες ψηφιακές συλλογές των εθνικών βιβλιοθηκών των χωρών της Ευρώπης. Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει εύκολα και απλά βιβλιογραφικές αναφορές, βιβλία, μουσική, περιοδικά, χάρτες, κ.ά, τα περισσότερα από τα οποία είναι ελεύθερα προσβάσιμα.
Europeana

Εδώ, οι ανά τον κόσμο χρήστες του Διαδικτύου μπορούν να έχουν πρόσβαση σε περισσότερα από δύο εκατομμύρια βιβλία, χάρτες, ηχογραφήσεις, φωτογραφίες, αρχειακά έγγραφα, πίνακες και ταινίες, προερχόμενα από τις εθνικές βιβλιοθήκες και τα πολιτιστικά ιδρύματα των κρατών μελών της ΕΕ.

Μπορείτε να δείτε και σχετική ανακοίνωση τύπου.

 

Κατάλογοι βιβλιοθηκών χωρών εκτός Ευρώπης
Ονομασία Περιγραφή

National Digital Library of India (NDL India)

Δωρεάν πρόσβαση
Απαιτείται εγγραφή για πρόσβαση