Αρχαιολογία

Ο/Η Βιβλιοθηκονόμος σας

Λουκά, Αλεξία

louka.alexia@ucy.ac.cy +357 2289 3571 Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας
Βάσεις δεδομένων σχετικές με το θέμα
Βάση δεδομένων Πληροφορίες
Documents on British Policy Overseas Click here for more information
DYABOLA (Dynamically Accumulating Database on Objects and Literature About Antiquity) Click here for more information
JSTOR (Journals Storage) Click here for more information
Loeb Digital Classical Library Click here for more information
Nestor: Bibliography of Aegean Prehistory and Related Areas Click here for more information
Thesaurus Linguae Graecae (New site that requires registration) Click here for more information
Thesaurus Linguae Graecae (Old site still available but no longer updated) Click here for more information




Άλλες βάσεις δεδομένων σχετικές με το θέμα
Βάση δεδομένων Πληροφορίες
Academic Search Ultimate
L'Année Philologique Click here for more information
Archaeology in Greece Online/Chronique des fouilles en ligne Click here for more information
Canadian Newsstand Complete (ProQuest) Click here for more information
Chronique des fouilles en ligne/Archaeology in Greece Online Click here for more information
Citation Index (Web of science)
Digital National Security Archive (ProQuest) Click here for more information
Dissertations & Theses Full Text (ProQuest) Click here for more information
DOAJ - Directory of Open Access Journals Click here for more information
FRANCIS Click here for more information
Humanities Abstracts (H.W. Wilson) (EBSCOhost) Click here for more information
Humanities International Complete (EBSCOhost) Click here for more information
International Repertory of the Literature of Art 1975-1989 Click here for more information
MasterFILE Premier (EBSCOhost) Click here for more information
Prosopography of the Byzantine World
ProQuest Central Click here for more information
Project Muse Click here for more information
Regesta Imperii Click here for more information
Russian Science Citation Index
Scopus
Thesaurus linguae Latinae (TLL) Click here for more information
TIMEA (Travelers in the Middle East Archive) Click here for more information
TOCS-IN Click here for more information
Web of Science
ΑΘΗΝΑ - Ακαδημία Αθηνών Click here for more information
Γλαύκα Click here for more information
Διδακτορικές Διατριβές Ελληνικών Πανεπιστημίων- Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών Click here for more information
ΕΛΙΑ: Ελληνικά Ημερολόγια 19ου - 20ου αιώνα Click here for more information
Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών - Αρχείο ανακοινωθέντων Click here for more information
Νεοελληνική Προσωπογραφία Click here for more information
Λεξικά/Εγκυκλοπαίδειες σχετικά με το θέμα
Λεξικά/Εγκυκλοπαίδειες Πληροφορίες
Archaeology Oxford Reference (ORO)
The Oxford Classical Dictionary (3 rev. ed.)




Άλλα Λεξικά/Εγκυκλοπαίδειες σχετικά με το θέμα
Λεξικά/Εγκυκλοπαίδειες Πληροφορίες
Bilingual dictionaries Oxford Reference (ORO)
Encyclopedias Oxford Reference (ORO)
English Dictionaries and Thesauri Oxford Reference (ORO)
International Studies Encyclopedia Online
Larousse
Reference Work (springer)
Αντίστροφο Λεξικό (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη) Click here for more information