Αρχιτεκτονική

 

 

Ο/Η Βιβλιοθηκονόμος σας

Μουσένα, Άννα

mousena.anna@ucy.ac.cy +357 2289 2017 Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας
Λεξικά/Εγκυκλοπαίδειες σχετικά με το θέμα
Λεξικά/Εγκυκλοπαίδειες Πληροφορίες
Art & Architecture Oxford Reference (ORO)
Buffalo Architecture and History
Oxford Art Online –Grove Art Click here for more information
Reference Work (springer)
Άλλα Λεξικά/Εγκυκλοπαίδειες σχετικά με το θέμα
Λεξικά/Εγκυκλοπαίδειες Πληροφορίες
L'Encyclopédie de DIDEROT et d'ALEMBERT (ATILF)
Bilingual dictionaries Oxford Reference (ORO)
Cambridge Dictionaries Online
International Studies Encyclopedia Online
English Dictionaries and Thesauri Oxford Reference (ORO)
Larousse
Αντίστροφο Λεξικό (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη) Click here for more information