Πως να βρείτε βιβλία

Η πλειοψηφία των βιβλίων Διοίκησης Επιχειρήσεων βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη της Λεωφ. Λάρανακος 167. Επίσης αριθμός βιβλίων βρίσκεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.

Αν ψάχνετε για ένα συγκεκριμένο βιβλίο και γνωρίζετε τον συγγραφέα ή τον τίτλο, μπορείτε να το αναζητήσετε στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης. Αν αυτό υπάρχει στη Βιβλιοθήκη, ο κατάλογος θα σα δώσει την ακριβή θέση του στο ράφι.

Αν θέλετε να βρείτε βιβλία σε ένα συγκεκριμένο θέμα, αναζητήστε με λέξεις κλειδιά ή θέμα στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης.

Μπορείτε επίσης,  αν θέλετε, να περιηγηθείτε στα ράφια - δείτε πιο κάτω μερικούς βασικούς ταξιθετικούς αριθμούς (shelfmarks) που θα σας βοηθήσου στην περιήγηση.

 

Θέση Θέμα
HF1-6182 Εμπόριο
HF294-343 Συμβούλια συναλλαγών.Εμπορικά επιμελητήρια.
Ενώσεις εμπόρων
HF1014 Εμπορικό ισοζύγιο
HF1021-1027 Εμπορική γεωγραφία. Οικονομική γεωγραφία
HF1040-1054 Εμπορεύματα. Εμπορεύσιμα προϊόντα.
HF1701-2701 Δασμολόγιο. Το ελεύθερο εμπόριο. Ο προστατευτισμός
HF3000-4055  Κατά περιφέρεια ή τη χώρα
HF5001-6182 Επιχείρηση
HF5381-5386 Επαγγελματικός προσανατολισμός. Εξέλιξη της σταδιοδρομίας
HF5387-5387.5 Επιχειρησιακή ηθική
HF5410-5417.5 Marketing. Διανομή των προϊόντων
HF5419-5422 Χονδρικό εμπόριο
HF5428-5429.6  Λιανικό εμπόριο
HF5429.7-5430.6 Εμπορικά κέντρα
HF5437-5444 Αγορά. Πώληση. Προσωπικό πωλήσεων. Ανώτεροι στελέχη πωλήσεων
HF5446-5459 Διερεύνηση πελατών. Πωλώ / Πλασάρω προϊόντα περιοδεύοντας
HF5460-5469.5   Πολυκαταστήματα. Ταχυδρομικές παραγγελίες. Υπεραγορές. Ψιλικατζίδικο
HF5469.7-5481          Αγορές. Εκθέσεις (fairs)
HF5482-5482.4     Μεταχειρισμένο εμπόριο
HF5482.6-5482.65   Μαύρη αγορά
HF5484-5495   Αποθήκες εμπορευμάτων. Αποθήκευση
HF5520-5541 Εξοπλισμός γραφείου και προμήθειες
HF5546-5548.6 Διαχείριση του γραφείου
HF5548.7-5.548,85 Βιομηχανική ψυχολογία
HF5549-5549.5 Διαχείριση προσωπικού.  Διαχείριση απάσχόλησης
HF5601-5689 Λογιστική. Τήρηση λογιστικών βιβλίων
HF5691-5716 Επιχειρησιακά μαθηματικά. Εμπορική αριθμητική Συμπεριλαμβανομένων των πινάκων, κ.λπ.
HF5717-5734.7 Επιχειρησιακή επικοινωνία. Συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης επιχειρησιακών εκθέσεων, επιχειρησιακή αλληλογραφία
HF5735-5746 Διαχείριση επιχειρηματικών καταχωρήσεων (Business records management)
HF5761-5780 Η αποστολή των αγαθών. Παράδοση αγαθών
HF5801-6182 Διαφήμιση